Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gönderilen yazıda; Helal Akreditasyon Kurumu tarafından Birliğimize iletilen 06.08.2021 tarih ve 66117731 sayılı “Helal Akreditasyon İşlemleri” konulu yazı ekte dikkatinize sunulmuştur. Söz konusu yazıda “Personel Belgelendirme Kuruluşlarının Helal Akreditasyonu” ve “Helal Uygunluk Alanında Deney Yapan Laboratuvarların Akreditasyonu” olmak üzere iki yeni akreditasyon programının oluşturulduğu bilgisi iletilmekte olup bahsi geçen programlara yönelik oluşturulan temel uygulama dokümanlarına https://hak.gov.tr/helal-akreditasyon/helal-akreditasyon-programlari adresi üzerinden erişilebildiği ifade edilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Duyuru Tarihi : 18/8/2021
Paylaş