Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan Odamıza iletilen yazıda;

Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin (TGTC) her yıl güncellenerek yayımlandığı ve söz konusu Cetvelde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) ve eşya tanımlarının muhtelif dış ticaret mevzuatına temel teşkil ettiği belirtilerek, 2022 yılı TGTC'ye yansıtılması talep edilen GTİP açılımı vb. hususların, gerekçeleriyle birlikte Ticaret Bakanlığına gönderilmesi talep edilmektedir.

Bahse konu TGTC'ye ilişkin görüş ve önerinizi 20.10.2021 tarihine kadar Odamıza ([email protected]) gönderebilirsiniz.

Duyuru Tarihi : 18/8/2021
Paylaş