Sayın Üyemiz,

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde 21/11/2020 tarihinde yapılan değişiklikle yetki belgesi sahiplerinden Kayıtlı Elektronik Posta adresi yerine elektronik tebligat sistemi getirilmiş ve Yetki belgesi almanın ve yenilemenin genel şartlar arasına elektronik tebligat sistemine üye olmaları hükmü eklenmiştir. Bu hususla alakalı olarak Yetki Belgesi almak ve yenileme yapmak için başvuran üyelerimizden gerçek veya tüzel kişi fark etmeksizin Maliye Bakanlığının elektronik tebligat sistemine üye olduklarını gösterir belge istenmesi ( internet sayfası, ekran çıktısı veya vergi dairesi yazısı) ve bunun ibraz edilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Duyuru Tarihi : 26/8/2021
Paylaş