Sayın Üyemiz,

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Anabilim Dalı tarafından Odamıza iletilen yazıda; Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Anabilim dalında yürütülecek olan tez çalışmalarının iş dünyasının sorunlarına çözüm bulan veya geliştirilmeye açık iş modellerinin kurgulanmasına yönelik çalışmalar yapma niyetinde oldukları belirtilmiş olup, iş dünyasının temsilcileri ile bir araya gelerek tez çalışmalarını belirlemek istedikleri bildirilmiştir.

Aşağıdaki başlıklara yönelik; tecrübeleriniz, araştırılmaya değer bulduğunuz konular, geliştirilmesinin değerli olduğunu düşündüğünüz hususlar, sorunlar ya da eksik bulduğunuz noktaları görüşmek üzere 13 Eylül 2021 Pazartesi günü Saat 13:30’da Sakarya 1. OSB Genel Müdürlük Konferans Salonu’nda bir toplantı tertip edilmiş olup, ilgili firmalarımızın katılımını rica ederiz. 

Konu Başlıkları aşağıdaki gibidir.

-Uluslararası Ticaret
-Lojistik
-Uluslararası Pazarlama
-Uluslararası İşletmelerde 1Yönetim ve Organizasyon
-Uluslararası İşletmelerde İnsan Kaynakları
-Uluslararası İşletmelerde Finansal Risk Yönetimi
-Uluslararası İşletmelerde Muhasebe ve Denetim
-Uluslararası İşletmelerde Üretim ve Verimlilik
-Aile İşletmelerinin Globalleşmesi ve Kurumsallaşması

Duyuru Tarihi : 10/9/2021
Paylaş