Sayın Üyemiz,

14 Ekim 2021 tarih ve 31628 sayılı Resmi Gazete´de "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayımlanmıştır.

DDAS Tebliğ Değişikliği Hakkında Bilgi Notu 14.10.2021 tarih ve 31628 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211014-3.htm adresinden ulaşabilirsiniz. 

İlgili tebliğe istinaden aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
- KOBİ’nin yurtiçi vadeli satış cirosunun belirlenmesinde Merkez’e tanınan %20’lik artış
marjı %40’a yükseltilmiştir. Böylece Merkez’in uygun görmesi durumunda KOBİ vasfını
taşıyan ve yurtiçi cirosu 175 milyon TL’ye kadar olan işletmeler sistemden
yararlanabilecektir.
- Aynı zamanda KOBİ vasfına haiz olmaya devam edip cirosu bu seviyenin üstüne çıkan ve mevcutta DDAS ürününü kullanan KOBİ’lerin yenilemelerinde ciro seviyesi 300 milyon TL’ye yükseltilmiştir.
- 2.000 TL olan asgari prim tutarı 3.000 TL’ye yükseltilmiştir.
- Mevcuttaki taksitlendirme yöntemlerine EFT/Havale yöntemi de eklenmiştir. Böylece KOBİ’lerin prim ödemesinde kolaylık sağlanmıştır.

Duyuru Tarihi : 4/11/2021
Paylaş