Sayın Üyemiz;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Sağlığı ve Güvenliği) tarafından Birliğimize gönderilen 04.01.2022 tarihli ve E-35804503-010.03-77997 sayılı yazıda; Avrupa Birliğine uyum kapsamında hazırlanan 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun ve Kanunun uygulama yönetmeliği olan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Çerçeve Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtilmektedir. Yazıda devamla bu düzenlemeler kapsamında Bakanlıklarının görev alanına giren ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine dair usul ve esasların yürürlüğe konulan yeni mevzuata uygun hale getirilmesi gereğinden hareketle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmelik taslağı hazırlandığı ifade edilerek taslak hakkında Birliğimiz görüşleri istenilmektedir.

Bu itibarla, konu ile ilgili Birliğimiz görüşünü oluşturmak üzere söz konusu yönetmelik taslağına ilişkin önerilerinizin Ek içeriğinde yer alan forma işlenerek Birliğimize iletilmek üzere 23.01.2022 tarihine kadar elektronik ortamda Microsoft Word formatında [email protected] e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Yönetmelik Taslağına ulaşmak için tıklayınız.

Duyuru Tarihi : 20/1/2022
Paylaş