Sayın Üyemiz,

e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye uygulamasına zorunlu olarak dahil olması gereken mükellef gruplarının kapsamının genişletilmesine ve e-Döviz Alım/Satım Belgesi ile e-Gider Pusulası uygulamalarına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı 535 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 22/01/2022 tarih ve 31727 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Bilgi Notu için tıklayınız.

Duyuru Tarihi : 26/1/2022
Paylaş