Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 84. Maddesi gereğince 2022 yılı Ekim - Kasım ayları içerisinde tüm Oda ve Borsaların organ seçimlerinin yapılması gerekmektedir. 

Bu itibarla 2022 yılı Ekim - Kasım aylarında yapılacak olan Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Organ Seçimlerinde; Üyelerimizin Oy kullanabilmeleri, Meslek Komitelerine ve Oda Meclisine üye olarak seçilebilmeleri için, 5174 sayılı T.O.B.B. Kanunu ve seçimle ilgili Yönetmelikler gereğince, vergi mükellefi olmaları ve durumlarının faal olması şartı arandığından; 

Üyelerimizin herhangi bir hak kaybına uğramamaları için, Oda Sicili Müdürlüğü’ne bizzat gelerek ya da Odamız web sayfası http://ticaret.satso.org.tr/uyesorgulama.aspx adresinden Ticaret ve Oda Sicili numaralarını birlikte girerek; vergi mükellefiyetine ilişkin kayıtlarını (vergi durumu, numarasını ve vergi dairesi), mevcut durumlarını (faal ya da askı durumlarını) kontrol etmeye ve varsa bir farklılık düzeltmeye davet ediyoruz.


http://ticaret.satso.org.tr/uyesorgulama.aspx 
Üyelerimizin vergi mükellefiyetlerine ilişkin Oda kayıtlarının düzeltilmesi hususunda yapılacak başvuruların bir “Dilekçe” ve ekinde vergi dairesinden alınacak güncel “Mükellefiyet Yazısı” ile birlikte Oda Sicili Müdürlüğü’ne başvurulması gerekmektedir.

Diğer taraftan iki yıldır aidat ödemeyen ve/veya adreslerinde tespit edilemeyen üyelerimiz “askı” durumuna alınmış, meslek grupları ve seçim listesinden de kayıtları silinmiştir. 

Meslek grubu ve seçim listesinden kayıtları silinen üyelerimizin, adres ve durumları hakkında Odamıza bilgi vermeleri (doğru adres tescili yapmaları {harca tabi} / Belediye tarafından numarataj değişikliği yapıldıysa ilgili Belediyeden numarataj değişikliği yazısı almaları {ücretsiz}) ve / veya tüm aidat borçlarını ödemeleri durumunda; aidat tahakkukları yeniden başlatılacak, meslek grubu ve seçim listesine yeniden dahil edilecek ve durumları “ASKI” durumundan “FAAL” duruma alınacaktır. 

Seçimlerde oy kullanabilmek ve seçilmek için ilgili Yönetmelikte belirtilen Seçme ve Seçilme Yeterlilikleri arasında seçim tarihi itibarıyla en az iki yıldır odaya kayıtlı olunması zorunluluğu yer almakta olup diğer yeterlilikler ve seçimle ilgili detayların yer aldığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik’e https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=8104&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 adresinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca; seçim de oy kullanmak için Sakarya Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden “Seçim Yetki Belgesi” almak isteyen üyelerimizin; “MERSİS” de kayıtlı adresi ile “UAVT-Ulusal Adres Veri Tabanı”ndaki adresinin aynı olması gerekmektedir. Adresin farklı olduğu durumda, ilgili Belediye’den alınacak “Adres Tespit Yazısı” ile Sakarya Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne başvurulması gerekmektedir. 

02 Eylül 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar kayıtlar kontrol için açık tutulacak olup, kayıtlarını kontrol edip güncellemeyen üyelerimiz, Oda kayıtlarının mevcut haliyle doğru olduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Sakarya Ticaret ve Sanayi OdasıDuyuru pdf dokümanına ulaşmak için tıklayınız. 

Duyuru Tarihi : 18/8/2022
Paylaş