Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen 2022 yılı Teklif Çağrıları kapsamında Doğu Marmara Bölgesi’ndeki KOBİ’ler ile Kar Amacı Gütmeyen Kamu Kurum ve Kuruluşların bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak projeleri için toplam 70.000.000 TL bütçeli destek programları açıklanmıştır.

Program Adı

Bütçesi

Sanayide Verimlilik Dönüşümü Faizsiz Kredi Desteği Programı

20.000.000 TL

Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı

50.000.000 TL


Bu amaçla, bahse konu mali destek programlarına ilişkin olarak;
22 Eylül 2022 Perşembe günü saat 13:30’da Odamızda “Bilgilendirme Toplantısı” düzenlenecektir.

Sanayide Verimlilik Dönüşümü Faizsiz Kredi Desteği Programı

"KOBİ statüsündeki işletmeler" başvuruda bulunabilir.

Detaylı bilgi için https://www.marka.org.tr/2022-yili-sanayide-verimlilik-donusumu-faizsiz-kredi-destegi-programi/

Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı

"Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar" başvuruda bulunabilir.

Detaylı bilgi için https://www.marka.org.tr/2022-yili-kirsal-kalkinma-mali-destek-programi/


Duyuru Tarihi : 14/9/2022
Paylaş