20 Eylül 2022 Salı günü Ticaret Sicili Müdürlüğümüzde imzaya yetkili personel ile vezne personeli Ticaret Bakanlığı'nda 1 (bir) günlük görevde bulunacaklarından dolayı tescil (kuruluş, değişiklik, tadil) ve vezne işlemleri o tarihte yapılamayacaktır.


Duyuru Tarihi : 15/9/2022
Paylaş