Seçimlerde Oy Kullanmak İçin;

T.C. Vatandaşlarının;

T.C. kimlik numaralarının yazılı olduğu kimliklerini oy kullanacakları Sandık Kuruluna ibraz etmeleri gerekmektedir.

(Ehliyet, T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı, Pasaport, Evlenme Cüzdanı/​Uluslararası Aile Cüzdanı)

(T.C. kimlik numarasının ilgili kimliklerde yazılı olmaması durumunda E-Devlet ya da Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Nüfus Kayıt Örneği Belgesi'ni de kimlikle birlikte Sandık Kuruluna ibraz etmeleri gerekmektedir.)

T.C. Vatandaşı Olmayan Yabancıların;
Yabancılara Mahsus Kimlik Numarasının ticaret sicil nezdinde tescil edilmiş olması şartıyla yabancılara mahsus verilen İkamet İzni Belgesini oy kullanacakları Sandık Kuruluna ibraz etmeleri gerekmektedir.

(Ticaret Sicil nezdinde tescil edilmiş olan yabancı kimlik numaralarının, tescil sonrasında değişmiş olması durumunda bu değişikliğin de tescil edilmesi gerekmektedir.)

Not: Kimlik fotokopisi/fotoğrafı ile oy kullanılmaz.

Şahıs İşletmeleri/Gerçek Kişiler (yukarıda belirtilen) kimlikleri ile oy kullanabilmektedir.

Tüzel Kişi Temsilcilerinin;

Oy kullanmak için aşağıdaki belgelerden birini oy kullanacakları Sandık Kurulu Başkanına ibraz etmeleri,

- Ticaret Sicili Müdürlüğünden aldıkları Seçim Yetki Belgesi, (Sandık Kurulu Başkanına verilir.)

- Seçime Özgü E-Sicil Tasdiknamesi, (Sandık Kurulu Başkanına verilir.)

Oy Pusulası Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- Oy pusulası istenilen ebatta, renkte ve istenilen yazı karakterinde olabilir. aynı adaylara ait oy pusulalarının hepsi standart olmalıdır (ebadı, rengi, yazı karakteri, formatı).

- İsim ve unvanların başında sıra numarası olmamalıdır.

- Meslek komitesi asil üyeleri içinde yer alan meclis asil ve yedek üyelerinin sıralaması örnek oy pusulasında olduğu gibi sıralı ya da karışık olabilir.

- Tüzel kişilerin unvanları tam olarak yazılmalıdır. (özellikle şubelere dikkat edilmeli)

- Tüzel kişilerin sadece unvanları yazılacaktır. yanına kesinlikle gerçek kişi temsilcisinin adı yazılmayacak ya da sahip olduğu markası logosu vb. yer almayacaktır.

- Ticaret sicil numarası, oda sicil numarası vb. farklı bilgiler yazılmayacaktır.

- Komite asil ve yedek üyelerinin tamamı seçim günü itibariyle seçilme yeterliliğine sahip olmalıdır. (gerçek kişiler ve tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri)

Örnek Oy Pusulasına ulaşmak için tıklayınız.

Not: Seçimlerde kullanılacak Oy pusulaları seçim günü sabahı adaylar tarafından oy kullanılacak sandığa getirilecektir.

Duyuru Tarihi : 29/9/2022
Paylaş