Sayın Üyemiz,

Tek Pazar Programı kapsamında “Turizmde Sürdürülebilir Büyüme ve Krizlere Dayanıklılığın Geliştirilmesi ile Yeşil ve Dijital Dönüşüm için KOBİ'lerin Güçlendirilmesi” çağrısı yayımlanmış olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır. KOSGEB'in yürütücüsü olduğu COSME Türkiye Projesi marjında, ilgili çağrının kapsamı, başvuru kriterleri ve aktiviteleri hakkında 18 - 19 Ekim 2022 tarihlerinde çevrimiçi eğitim düzenlenecek olup, eğitime ilişkin gündem ekte iletilmektedir.

Eğitim programına ulaşmak için tıklayınız.

Bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Duyuru Tarihi : 29/9/2022
Paylaş