Sayın Üyemiz,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne iletilen yazıda; çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemleri düzenleyen 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu, 13/8/2016 tarihli ve 29800 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olduğu, ülkemizde çalışmak isteyen yabancılara ilişkin çalışma izin taleplerinin Bakanlık tarafından değerlendirildiği ve istemi uygun bulunanlara çalışma izni verildiği bildirilmiştir.

Bu kapsamda, "Çalışma İzni Muafiyeti Başvuru Sistemi" 01.10.2022 tarihi itibariyle kullanıma açılmış olup, çalışma izni başvuru muafiyetlilerine ilişkin başvurular https://emuafiyet.csgb.gov.tr adresinden çevrimiçi olarak alınmaya başlanmıştır.

Resmi yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Duyuru Tarihi : 7/10/2022
Paylaş