Sayın Üyemiz,

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından birliğimize iletilen ilgi yazıda, Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik'te düzenleme yapılması ihtiyacı duyulduğu ve bu amaçla taslak yönetmelik hazırlandığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda söz konusu taslağa yönelik olarak görüş ve önerilerinizin "Görüş Bildirme Formu"na işlenerek Odamıza ([email protected]) 14.11.2022 tarihine kadar iletilmesi gerekmektedir.

İlgili Yönetmeliğe ve forma ulaşmak için tıklayınız.

Duyuru Tarihi : 3/11/2022
Paylaş