Sayın Üyemiz, 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 2022-2023 Başvuru Dönemi Uygulama Esasları yayınlanmıştır. Bu kapsamda, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24) ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25) 21/11/2020 tarihli ve 31311 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. 

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı için son başvuru tarihi 10 Şubat 2023 ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Programı için son başvuru tarihi 20 Ocak 2023 olarak belirlenmiştir. 

Programlara İlişkin Detaylı Bilgi İçin: 

https://www.tarimorman.gov.tr/Duyuru/1735/Kirsal-Kalkinma-Yatirimlarinin-Desteklenmesi-Programi-2022-2023-Basvuru-Donemi-Uygulama-Esaslari-Yayinlanmistir 

https://www.yatirimadestek.gov.tr/haber/kirsal-kalkinma-destekleri-2022-2023-donemi-basvurulari-baslamistir/81

Duyuru Tarihi : 21/12/2022
Paylaş