Sayın Üyemiz, 

Bilindiği üzere Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulan, Oda-Borsa üyelerinin sıklıkla desteklerinden faydalandığı, Birliğimizin KOSGEB Başkanlığı ile, Oda/Borsalarımızın da KOSGEB İl Müdürlükleri ile işbirliği içerisinde çalıştığı, camiamızın önemli bir paydaşı olarak faaliyet göstermektedir.

Bu kapsamda söz konusu işbirliğini güçlendirmek ve üyelerimizin KOSGEB desteklerinden sağladıkları faydayı artırmak amacıyla yeni bir çalışmaya başlanacaktır. Bilgilerinizi ve KOSGEB çalışmaları ile ilgili olarak varsa sorunları ve çözüm önerilerini 12 Ocak 2023 Perşembe günü (yarın) saat 16.00' ya kadar [email protected] adresine e-posta göndermenizi rica ederiz. 

Duyuru Tarihi : 11/1/2023
Paylaş