Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza gönderilen yazıda, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen, 02.03.2020 tarihli ve 31066 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun getirdiği yenilikler doğrultusunda güncellenerek 14.09.2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ekinde yayımlanan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı'nın uygulama usul ve esaslarının düzenlenmesi ihtiyacı doğduğu belirtilmektedir. 

Bu kapsamda Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği taslağının hazırlandığı ifade edilmekte olup, söz konusu taslakla ilgili görüş ve önerilerinizin ekte kayıtlı Görüş Bildirme Formuna işlenerek 13.03.2023 tarihine kadar [email protected] e-posta adresine iletilmesinden memnuniyet duyulacaktır.

Görüş Bildirme Formuna ulaşmak için tıklayınız.

Duyuru Tarihi : 9/3/2023
Paylaş