Sayın Üyemiz;

Türkiye Seyahat Acentaları Birliğininden (TÜRSAB) 02.01.2017 tarih ve 296 sayıyla Odamıza gönderilen yazıda, İşletme Belgesiz Seyahat Acentalığı faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının 13.12.2014 tarihinde Bakanlığın üst düzey yetkilileri, 81 İlin Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ve TÜRSAB yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen "Türsab Seyahat Acentaları Faaliyetleri Çalıştayı" sonucunda Bakanlıkça 2015/2 Sayılı genelge yayınlandığı bildirilmiştir.

Yeni TTK kapsamında Bakanlıktan işletme belgesi almaksızın ve Birliğe üye olmaksızın ve yine 1618 sayılı yasa ve ilgili mevzuatlarda yer alan iş şartlarına uyulmaksızın, seyahat acentalığı faaliyeti gösteren kişi ve kurumların eylemleri, Haksız Rekabet Suçunu oluşturduğundan gerek denetimler sonucu gerekse online yapılan tespitler ile şüpheliler belirlenmekte ve Savcılık nezdinde şikayet yapılmaktadır.

Genelgenin 12.maddesinde : "Eğitim kurumları(okullar, üniversiteler vb),meslek odaları, dernekler, vakıflar, belediyeler ve kamu kuruluşlarının 1618 sayılı Kanun ve Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde tanımlanan tur, paket tur ve transfer kapsamına giren veya münhasır hizmet olarak belirlenen faaliyetlerden herhangi birisini yürütmesi mümkün değildir. Bu tür hizmetlerin yalnızca Bakanlığımızdan işletme belgeli seyahat acentalarınca yerine getirilebileceği ve belgesiz faaliyeti gerçekleştirenler hakkında ceza işlem uygulanacağı hususu bildirilmiştir.

Seyahat acentalarına münhasır faaliyetlerin ve gezi organizasyonlarının TÜRSAB Üyesi Seyahat Acentaları ile yapılması hususunu bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla ,

 

Yiğit ATEŞ
GENEL SEKRETER

 

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.

 

 

[{HTMLVIEW}]

[{UNSUBSCRIBE}]

Duyuru Tarihi : 25/1/2017
Paylaş