Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (T.O.B.B.) tarafından odamıza gönderilen 02.02.2017 tarih 1964 sayılı yazıda: Gümrük Birliği kapsamında AB ve Türkiye'de üretimi olmayan veya yetersiz olan hammadde veya yarı kimyasal mamul niteliğindeki sanayi ürünlerinin gümrük vergileri üretici firmalardan gelen talepler çerçevesinde sıfırlanabilmekte veya bu ürünler için belli bir miktarda tarife kontenjanı açılabilmektedir. Askıya alma sistemi kapsamındaki başvurular AB ülkeleri ile Ülkemiz arasında gerçekleştirilen ortak müzakerelerle neticelendirilmekte olduğu belirtilmiştir.

Askıya Alma Uygulaması AB ve Türkiye'de üretimi olmadığı ortaya konan eşyanın gümrük vergileri miktar kısıtlaması olmaksızın sıfırlanmakta ve  İthalat Rejimi Kararı Eki V sayılı listeye yansıtılmaktadır.

Tarife Kontenjanı Uygulaması AB ve Türkiye'de üretimi bulunan fakat bu üretim miktarı tüketimin altında kalan eşyada ise üretim açığı kadar tarife kontenjanı açılarak indirimli gümrük vergisi ile ithalata imkan tanındığının altı çizilmiştir.

Konu ile ilgili olarak, Ekonomi Bakanlığı'ndan e-posta aracılığıyla alınan ilgide kayıtlı yazıda, Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı Uygulamaları kapsamında, sanayicimiz tarafından kullanılan ve AB ile Türkiye'de yeterli üretimi olmayan "hammadde ve yarı mamul" niteliğindeki eşya için tarife kontenjanı açılması ya da bu ürünlerin gümrük vergilerinin askıya alınmasına ilişkin olarak yapılacak başvuruların aşağıda linkte yer alan talep formları ile birlikte en geç 15/02/2017 mesai bitimine kadar, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne İletilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Diğer taraftan, ekte yer alan hali hazırda gümrük vergisi askıya alınmış eşyayı üreten ve bu ürünlerin askıya alma listesinden çıkarılmasını talep eden sanayicilerimizin itiraz taleplerini ise, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne, en geç 01/05/2017 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda linkte yer alan itiraz formları ile birlikte iletmeleri gerektiği ifade edilmektedir.

Ayrıca AB ya da Türk firmalarınca 01/01/2018 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin listenin Mayıs ayı içerisinde http://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bta yayınlanacağı ve bu ürünlere ilişkin olarak yapılacak itirazların ya da eş başvuruların ise, ilgili Bakanlığa en geç 01/06/2017 tarihine kadar intikal ettirilmesinin gereği dile getirilmiştir.

Saygılarımızla ,

 

 

Yiğit ATEŞ
GENEL SEKRETER

 

http://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bta

V sayılı liste

Konu ile ilgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.

 

[{HTMLVIEW}]

[{UNSUBSCRIBE}]

Duyuru Tarihi : 7/2/2017
Paylaş