Sayın Üyemiz;

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın (MARKA), Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası ile Yalova Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği içerisinde yürüttüğü InnoTEAM adlı işletmelerin inovasyon yönetim kapasitelerinin ölçülmesini ve geliştirilmesini sağlayan bir yarışma programına başvurular başlamıştır. InnoTEAM yarışmasının çözüm ortağı Sabancı Üniversitesi'nin iştiraki olan Inovent Innovative Ventures A.Ş.'dir. Başvuru yapmak isteyen firmaları bilgilendirmek amacıyla web sayfasında ilan edilecek olan tarih ve yerde teknik yardım masaları kurulacaktır. Başvurular aşağıda linki yer alan online form ile alınmaktadır.

İnovasyon (Yenilik, Yenileşim) tanımı: İnovasyon, değer yaratacak şekilde yeni fikirlerin, ürün ve süreçlere dönüştürülmesidir.
İnovasyon Yönetimi tanımı: İnovasyon Yönetimi, hem ürün bazında hem de organizasyonel bazda inovasyonun kurumsallaşması ve profesyonel bir biçimde yönetilmesidir. İnovasyon Yönetimi, kurumun dahili ve harici fırsatlara doğru şekilde yanıt vermesine ve firmadaki yaratıcılık potansiyelini yeni fikirlere, proseslere ve ürünlere çevirmesine olanak sağlar. İnovasyon Yönetimi sadece Ar-Ge ile kısıtlı olmayıp bir firmanın ürün geliştirme, üretim ve pazarlama süreçlerinin tümüne her seviyedeki çalışanın yaratıcı bir biçimde katkı vermesini içerir.

InnoTEAM yarışma programını tanıtıcı video: https://drive.google.com/file/d/0B3i1oZ_1Pe_zbXo4WWRWWk43UTg/view?usp=sharing 

Panel tarihi: 17 Şubat 2017, Cuma (saat: 10.00) – Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası
Son başvuru tarihi: 17 Mart 2017, Cuma (saat: 23.59)

İnternet sitesi: http://innoteam.marka.org.tr/ 
Online başvuru formu: http://innoteam.marka.org.tr/innoteam2.html 

Kimler başvurabilir?
Aşağıdaki koşulları sağlayan işletmeler:
•    Faaliyet veya Üretim yeri, Doğu Marmara Bölgesi’nde, yani Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinde bulunmak (Merkezin Doğu Marmara’da bulunması şartı aranmamaktadır.)
•    Başvuru tarihi itibarıyla kuruluşundan itibaren 3 yılı tamamlamış olmak
•    Çalışan personel sayısı asgari 20 ve azami 1000 olmak
•    Yıllık net satış hasılatı 200 milyon TL’yi aşmamak

Saygılarımızla ,

 

Yiğit ATEŞ
GENEL SEKRETER

 

Daha fazla bilgi ve sorularınız için: innoteam@marka.org.tr 

İLETİŞİM
Murat UNCUOĞLU : Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Sakarya Yatırım Destek Ofisi Koordinatör V.  Tel:  0 (262) 332 01 44 / 172- 0264 8884111
Erkan Bulut : 0262 332 0144/104 - 0264 888 3030

 

 

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.

 

 

[{HTMLVIEW}]

[{UNSUBSCRIBE}]

Duyuru Tarihi : 9/2/2017
Paylaş