Sayın Üyemiz,

02 Nisan 2018 Pazartesi Günü yapılan Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri Seçimi’nde bağlı oldukları meslek gruplarını temsil etmek üzere Meclis Asil Üyeliği’ne ve Meslek Komitesi Asil Üyeliği seçilmiş üyelerimizden;

            Meclis Asil Üyeliğine seçilen tüzel kişilerin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkındaki Yönetmeliğin 12’nci, 26’ncı ve 27’nci maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeliği Seçiminde, Meclis Başkanı, Yardımcıları ve Kâtip Üye Seçiminde ve Meslek Komitesi Başkan ve Yardımcılığı Seçiminde oy kullanabilmesi için;

1.  Odamız organlarında tüzel kişiliğinizi temsil edecek GERÇEK KİŞİ’nin isminin (Tüzel kişiliğin antetli kağıdına, kaşe ve imzalı şekilde) yazılı olarak, (yazı örneği aşağıda yer almaktadır).
2.  İlgili yazı ekinde Sakarya Ticaret Sicili Müdürlüğünden alınmış yetki belgesinin, (talep dilekçesi örneği aşağıda yer almaktadır).

BİR (1) GÜN içinde (05 Nisan 2018 Perşembe 17:30’a kadar) Odamız Genel Sekreterliğine bildirilmesi gerekmektedir.

Meslek Komitesi Asil Üyeliğine seçilen tüzel kişilerin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkındaki Yönetmeliğin 26’ncı maddesi gereğince Meslek Komitesi Başkan ve Yardımcılığı Seçiminde oy kullanabilmesi için;

1. 
Odamız organlarında tüzel kişiliğinizi temsil edecek GERÇEK KİŞİ’nin isminin (Tüzel kişiliğin antetli kağıdına, kaşe ve imzalı şekilde) yazılı olarak, (yazı örneği aşağıda yer almaktadır)
2.  İlgili yazı ekinde Sakarya Ticaret Sicili Müdürlüğünden alınmış yetki belgesinin, (talep dilekçesi örneği aşağıda yer almaktadır)

BİR (1) GÜN içinde (05 Nisan 2018 Perşembe 17:30’a kadar) Odamız Genel Sekreterliğine bildirilmesi gerekmektedir.

            Bununla birlikte ilgili Yönetmeliğin 7’nci maddesi gereğince iş bu yazımızın tebliğ tarihinden itibaren OTUZ (30) GÜN içinde, Meclis Asil Üyeliği’ne ve Meslek Komitesi Asil Üyeliği seçilen ve Oda organlarında görev alacak olan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin;

1.    Adli Sicil Belgesi,
2.    Son altı ayda çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğrafı,
3.    TOBB Kişisel Bilgi Formu (aşağıdaki linkte yer alan formun eksiksiz doldurularak)
4. Firmanızın bağlı bulunduğu Vergi Dairesine ait güncel "Faal Mükellefiyet Belgesi"ni,

Odamız Genel Sekreterliği’ne imza karşılığı teslim edilmesi gerekmektedir.

Her ne sebeple olursa olsun, tüzel kişiliğinizi temsil edecek gerçek kişinin isminin yazılı olarak ve Sakarya Ticaret Sicili Müdürlüğünden alınmış yetki belgesini bir (1) gün içinde Odamız Genel Sekreterliğine bildirilmemesi durumunda ilgili seçimlerde oy kullanamayacağı ve yukarıda bahsedilen belgelerin, iş bu yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde Genel Sekreterliğimize imza karşılığında teslim edilmemesi halinde de seçilmiş olduğunuz organlardaki görevlerinizin kendiliğinden sona ereceğini tebliğ ederiz.

Saygılarımla,

Yiğit ATEŞ
Genel Sekreter

- Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri, Genel Kurul Asil ve Yedek Delegeleri, Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri seçimleriyle ilgili yazıya
ulaşmak için tıklayınız.

- Meclis Başkanı, Yardımcıları ve Divan Katibi, Hesapları İnceleme Komisyonu, Mevzuat Komisyonu, Kültür Komisyonu seçimleriyle ilgili yazıya
ulaşmak için tıklayınız.

- Meclis ve Meslek Komitesi Üyeliği Tüzelkişi Temsilcisini Gösterir Yazı örneğine ulaşmak için
tıklayınız.
(
Tüzel kişiliğin antetli kağıdına, kaşe ve imzalı şekilde Oda’ya teslim edilecek)

- Meslek Komitesi Üyeliği Tüzelkişi Temsilcisini Gösterir Yazı örneğine ulaşmak için
tıklayınız.
(Tüzel kişiliğin antetli kağıdına, kaşe ve imzalı şekilde Oda’ya teslim edilecek)


- Sakarya Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden alınacak Tüzelkişi Temsilcisi için Seçim Yetki Belgesi talep dilekçesi örneğine ulaşmak için
tıklayınız.

- TOBB Kişisel Bilgi Formu’na
ulaşmak için tıklayınız.


Paylaş