Sayın Üyemiz,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda A.TR Dolaşım Belgeleri ve Menşe İspat Belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vizelenmesi hususunda bir çalışmanın başlatıldığı ve ihracat yapmak isteyen üyelerimiz ile onları temsil eden yetki belgesine haiz gümrük müşavirlerinin elektronik imzalarını bir an önce temin etmeleri gerektiği daha önce yapılan duyurular ile bildirilmişti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan son yazıda, dolaşım ve menşe belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi onaylanması ve vize edilmesine ilişkin eylemin hayata geçirilmesine yönelik Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir uygulama takviminin planlandığı kaydedilmiştir. Bahse konu uygulama takvimi uyarınca dolaşım ve menşe belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vize edilmesi ile ilgili sistemin aşağıda belirtilen tarihler sırasıyla yürürlüğe
gireceği planlanmıştır: A.TR Dolaşım Belgesi özelinde söz konusu sistemin ilk pilot uygulaması, 24 Nisan 2018 tarihinde Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bağlantısı Esenboğa Gümrük Müdürlüğü bünyesinde başlatılacaktır.

- A.TR Dolaşım Belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vizelenmesine, 14 Mayıs 2018 tarihinde, Pilot uygulamanın hemen akabinde başlanacaktır.
EUR.1 Dolaşım Belgesi, EUR-MED Dolaşım Belgesi, D-8 Menşe İspat Belgesi,
- Menşe İspat Belgesi (Iran) ve Menşe Belgesinin (Malezya) elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vizelenmesi uygulaması ise 28 Mayıs 2018 tarihinde uygulamaya konacaktır.
- Buna ilaveten, ilgili mevzuat uyarınca Gümrük İdareleri tarafından vize işlemi yapılmayan ;
- Menşe şahadetnameleri, Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A)
- Onaylanmış ihracatçılar tarafından kullanılan basitleştirilmiş usuldeki A.TR Dolaşım Belgelerinin de elektronik olarak düzenlenmesi ve onaylanması uygulamasına ise 2 Temmuz 2018 tarihinde geçilecektir.

Bu itibarla, anılan sistemin yukarıda açıklanan tarihler doğrultusunda yürürlüğe gireceği planlanmaktadır.Sistemin eksiksiz yürütülmesini teminen, ATR, EUR1 ve Menşe Şahadetnamelerini elektronik ortamda düzenleyecek olan ihracatçı üyelerimizin ve/veya temsilcileri olan gümrük müşavirlerinin elektronik imzalarını alarak hazırlıklarını ivedilikle tamamlamaları ve elektronik ortama geçiş ile ilgili işlemler alakalı olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile irtibata geçmeleri gerektiği önemle rica olunur.

Saygılarımızla,

 

Teyfik ÖZTÜRK
Genel Sekreter V.

 

 

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.

 

[{HTMLVIEW}]

[{UNSUBSCRIBE}]

Paylaş