Sayın Üyemiz;

Bilindiği üzere, 6 Aralık 2018 tarihli "Elektronik Tebligat Yönetmeliği" uyarınca, elektronik tebligat alma zorunluluğuna tabi olan gerçek veya tüzel kişilerin, zorunluluğun başladığı 1.1.2019 tarihinden itibaren 1 ay içinde PTT'ye başvurarak elektronik tebligat adresi alması zorunlu kılınmıştır. 

Başvuru işlemlerinin devam ettiği bugünlerde, konuya ilişkin soru ve cevapların yer aldığı PTT duyurusu ekte bilgilerinize sunulmuştur. Başvuru yapacak Odamız üyesi gerçek ve tüzel kişilerin başvuru formunu http://pttkep.gov.tr internet adresinin Başvuru İşlemleri sayfasından edinerek doldurmaları ve istenen evrakları tamamlayarak PTT Merkezlerine başvurmaları gerekmektedir. Kanunun ilgili maddesi doğrultusunda gerçek kişilerin UETS sisteminden tebligat adresi alması zorunlu değil, isteğe bağlıdır.

Gerçek Kişiler Başvurularında İstenen Belgeler;

A) Başvuru Formu (Söz konusu başvuru formu http://pttkep.gov.tr internet adresinin Başvuru İşlemleri sayfasından temin edilebilir.) 
B) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası olan nüfuz cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve geçerli resmi belge istenir.

Tüzel Kişi Başvurularında İstenen Belgeler;

A) Başvuru Formu (Söz konusu başvuru formu http://pttkep.gov.tr internet adresinin Başvuru İşlemleri sayfasından temin edilebilir.) 
B) Ticaret sicil memurluklarından alınmış, üzerinde tüzel kişiliğin MERSİS numarası ya da Ticaret sicil numarası bulunan ticaret sicil tasdiknamesinin veya faaliyet belgesinin aslı. 
C) Noter onaylı imza sirküleri (İmza sirkülerinde, kimlerin şirketi hangi konularda ne kadar süre temsil edeceği, imzasının münferiden mi yoksa bir başka temsilci ile birlikte mi geçerli olacağı bilgilerinin yer alması ayrıca müstenidatı Ticaret Sicil Gazetesi’nin mutlaka bulunması gerekmektedir.) (Noter onaylı imza sirkülerinin aslı PTT'de görüldükten sonra başvuru sahibine geri verilecektir.) 
D) Başvuru yapanın kimlik tespiti için Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen geçerli resmi belge.

 

"ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ" hakkında detaylı bilgi edinmek için lütfen tıklayınız. 

 

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.

 


Paylaş