Sayın Üyemiz;

KOSGEB, 2019 yılı "KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Yarışması'na" başvurular başlamıştır. Yarışmanın amacı, başarılı KOBİ ve Girişimcilerin kamuoyuna tanıtılması, ülke ekonomisine yaptıkları katkının göz önüne serilmesi, cesaretlendirilmeleri ve potansiyellerinin ortaya çıkarılmasıdır. Bu yıl 6. sı düzenlenecek olan KOBİ ve Girişimcilik Ödül Programının başvuruları ülke genelinde alınmaya başlanmıştır. Başvurular  11 Şubat 2019 tarihine kadar  www.kosgeb.gov.tr adresi üzerinden yapılmalıdır. KOBİ ve Girişimcilik Ödül Programının başvuruları ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:
Ödüller:

-KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında kategori finalistleri KOSGEB tarafından düzenlenecek olan Yurtdışı İş Gezisi Desteğinden bir defaya mahsus olmak üzere azami destek miktarı dikkate alınmaksızın ilgili mevzuat kapsamında %100 (yüz) oranında desteklenir. Ödül kapsamında işletmelerin yararlandıkları destek miktarı ilgili Destek Programında belirtilen destek üst limitine dahil edilmez. 

-KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında belirlenecek kategori birincileri; KOSGEB proje bazlı destek programlarında, program bazında toplam destek oranı % 100 (yüz)'ü geçmemek üzere, kategori birincisi olarak ilan edildiği tarihten itibaren 3 (üç) yıl içerisinde başvuru yapılmış olması koşuluyla bir defaya mahsus olmak üzere bir destek programı için % 10 (on) oranında daha fazla desteklenir. Mevzuatın yayımı tarihinden sonraki kategori birincileri bu uygulamadan yararlanabilecektir.

İşletmeler KOSGEB web sayfası üzerinden KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Başvuru Formu ile elektronik ortamda yalnızca bir kategori için başvuru yapabilecektir. Önceki yıllarda ödül kazanan işletmeler, ödül kazandığı kategori için tekrar başvuru yapamayacak, farklı kategoriler için başvuru yapabilecektir. 

KOBİ Ödülleri

1.     İhracatçı KOBİ Ödülü
2.     İnovatif KOBİ Ödülü
3.     İşbirliği Güçbirliği Yapan KOBİ Ödülü
4.     Dijital KOBİ Ödülü

Girişimcilik Ödülleri

1.     Genç Girişimci Ödülü
2.     Kadın Girişimci Ödülü
3.     İnovatif Girişimci Ödülü
      i.        Jüri Özel Ödülü

Değerlendirme Jürisi, yukarıdaki kategoriler haricinde bir işletmeyi veya Türk sanayisine/iş dünyasına katkı sağlayan bir kişiyi/kurumu/kuruluşu Jüri Özel Ödülü ile ödüllendirebilir. Jüri Özel Ödülü için başvuru şartı aranmaz.

Başvuruda Bulunacak İşletmelerde Aranacak Özellikler:

KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödüllerine başvuracak işletmelerin, KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve güncel KOBİ Bilgi Beyannamesinin onaylı olması esastır.

Kategorilere göre başvuru sahibi işletmelerde aranacak özellikler aşağıdadır:

a)KOBİ Ödülleri:
 
1) İhracatçı KOBİ Ödülü: En az 5 (beş) mali yıl önce kurulmuş, başvuru yapılan yıldan önceki 3 (üç) mali yıl içinde her yıl net satış hasılatı tutarının en az %50 (elli)'sini doğrudan ihracat gelirlerinden elde etmiş ve kurulduğundan bu yana en az 3 (üç) farklı ülkeye ihracat gerçekleştirmiş olmak.
 
2) İnovatif KOBİ Ödülü: Başvuru yapılan yıldan önceki 3 (üç) mali yıl içinde ar-ge ve inovasyon faaliyetleri sonucu mevcut/yeni pazarlara başarı ile sunulan yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile başarı elde etmiş ve son üç bilanço döneminde net satış hasılatını en az %50 (elli) arttırmış olmak.
 
3) İşbirliği-Güçbirliği Yapan KOBİ Ödülü: Başvuru yapılan yıldan önceki 3 (üç) mali yıl içindeki performansı dikkate alınarak, işletmelerin kurum/kuruluşlarla, büyük işletmelerle veya diğer KOBİ'ler ile bir araya gelerek; ortak tasarım, pazarlama, tedarik ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi, üretim, istihdam, teknoloji düzeyi ve ihracatın arttırılması ve/veya yapılan işbirliği ile stratejik bir ürün üretiminin gerçekleştirilmesi ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlanması konularında işbirliği-güçbirliği oluşturmuş ve sürdürülebilirliğini sağlamış olmak
 
4) Dijital KOBİ Ödülü: Başvuru yapılan yıldan önceki 3 (üç) mali yıl içindeki performansı dikkate alınarak, imalat süreçlerinde etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla; büyük veri, bulut teknolojileri, yapay zeka, akıllı ve esnek otomasyon sistemleri, robotik sistemler, akıllı sensörler vb. teknolojilere geçiş yaparak, ürün katma değerini ve kalitesini, işletme verimliliği ve karlılığını vb. üst seviyeye çıkarmış olmak.
 
b) Girişimcilik Ödülleri:
 
1) Genç Girişimci Ödülü: Başvuru yapılan yıldan önceki 3 (üç) mali yıl içinde işletme kurmuş olup, geleceğe dair büyüme stratejileri geliştirmiş, istihdam ve net satış hasılatı tutarında artan bir performans sağlamış, yeni girişimciler için rol model oluşturmuş, işletmedeki kurucu ortaklık payı ve başvuru esnasındaki ortaklık payı en az %50 (elli) olan ve başvuru esnasında 29 (yirmi dokuz) yaşını doldurmamış girişimci olmak.
 
2) Kadın Girişimci Ödülü: Başvuru yapılan yıldan önceki 3 (üç) mali yıl içinde işletme kurmuş olup, geleceğe dair büyüme stratejileri geliştirmiş, istihdam ve net satış hasılatı tutarında artan bir performans sağlamış, yeni girişimciler için rol model oluşturmuş, işletmedeki kurucu ortaklık payı ve başvuru esnasındaki ortaklık payı en az %50 (elli) olan kadın girişimci olmak.
 
3) İnovatif Girişimci Ödülü: Başvuru yapılan yıldan önceki 3 (üç) mali yıl içinde işletme kurmuş olup, geleceğe dair büyüme stratejileri geliştirmiş, istihdam ve net satış hasılatı tutarında artan bir performans sağlamış, yeni girişimciler için rol model oluşturmuş, işletmedeki kurucu ortaklık payı ve başvuru esnasındaki ortaklık payı en az %50 (elli) olan ve yenilik fikri/projeleri/faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürün/hizmet üreten/geliştiren/iyileştiren veya yeni üretim teknolojileri geliştiren/iyileştiren, belirli bir pazar payına ulaşmış girişimci olmak

 

 

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.

 


Paylaş