Sayın Üyemiz;

Odamıza gelen T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığından 21.12.2018 tarih, 4162783 sayılı yazına istinaden; Tapu sicilinin düzenli tutulması, ticaret sicil müdürlükleri ile tapu müdürlüklerinin iş ve işlemlerinin etkin, güvenli bir şekilde yapılması amacıyla üyelerimize daha hızlı ve güvenli hizmet verilebilmesi için Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından üretilen ve tapu işlemlerinde kullanılan Tapu yetki belgelerine merkezi kayıt sisteminden (MERSİS) elektronik ortama erişimi sağlanmıştır.

Bu kapsamda 18/05/2018 tarihli ve 23294678-010.06.02-E.1341505 nolu makam oluru ile 2010/6 Sayılı Genelge de yapılan değişiklik ile Tüzel kişilerin tapu işlemlerinde imza sirküsü istenilmesi uygulamasına son verilmiş olup, ticaret siciline kayıtlı şirketlerin yetki belgelerinin de sistemden sorgulanarak eklenmesi işlemleri Tapu müdürlükleri tarafından uygulanmaya başlatılmıştır.

Bundan sonra yapılacak tapu işlemlerinde Ticaret Siciline kayıtlı şirketlerden Tapu yetki belgesi talep edilmeyecek olup, gereğini bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla, 

 

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası

 

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.

 


Paylaş