27 Mayıs 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 312 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 121. maddesinde düzenlenen vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Resmi yazıya ulaşmak için tıklayınız.
Duyuru Tarihi : 28/5/2020
Paylaş