Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen 06.07.2020 tarih ve 34221550-045.99-5750 yazı ile; Türk Standartları Enstitüsü’nden alınan epostalara istinaden;

 - TS 10324 Jeoteknik deney metotları – Kayaç süreksizliklerinin direkt makaslama mukavemetinin yerinde tayini

- TS 3959 Grafit-Fotometrik yöntemlerle kimyasal analiz

- TS 3961 Grafit-Kül miktarının tayini

- TS EN ISO 21178 Hafif konveyör bantlar-Elektrik direncinin tayini

- TS EN 730-1 Gaz kaynak donanımı-Emniyet cihazları-Bölüm 1:Bir alev(geri tepme) tutucu ile birleşik

- TS EN 61215 Kristal silikon yapıda karasal fotovoltaik (PV) modüllerTasarım yeterliliği ve tip onayı

- TS İSO 16739-1 İnşaat ve tesis yönetimi endüstrilerinde veri paylaşımı için Endüstri Temel Sınıfları (IFC)- Bölüm 1: Veri şeması

 - TSE K 412 Plastik mantolama dübelleri – Dış cephe ısı yalıtımının sabitlenmesi amacıyla kullanılan

- TSE EN 521 Sıvılaştırılmış petrol gazı (lpg) yakan cihazlar için özelliklerBuhar basıncında sıvılaştırılmış petrol gazı kullanan, taşınabilir cihazlar

- TSE EN 1650+A1 Kimyasal dezenfektanlar ve antiseptikler-Gıda, sanayi, evsel ve endüstriyel alanlarda kullanılan kimyasal dezenfektanlar ve antiseptiklerde mantar oluşması veya mayalanmanın değerlendirilmesi Deney yöntemi ve özellikler (faz 2, adım 1) Türk standartlarının yürürlükten kaldırıldığı,

- TS 12432 Altıköşe Başlı Civatalar-Alıştırmalar-Çelik Konstrüksiyonlar için- Somunlu veya Somunsuz Türk standartlarının ilgili bakanlıkça zorunlu uygulamaya konulduğu bildirilmiştir.

İlgili üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine sunulur.
Duyuru Tarihi : 14/7/2020
Paylaş