Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen yazıda;

Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanmış olan “Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği” taslak metninin oluşturulduğu ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın web sayfasında www.tarimorman.gov.tr görüşe açıldığı bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve taslağa ait görüşlerinizin taslak metinle birlikte web sayfasında yer alan tablo formatına uygun olarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmek üzere, en geç 27.07.2020 tarihine kadar Odamız Sanayi Müdürlüğü sanayi@satso.org.tr adresine mail olarak gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.Duyuru Tarihi : 14/7/2020
Paylaş