TÜBİTAK’ın KOBİ ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı Araştırma ve Teknoloji Geliştirme ve Yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla 01.07.2020 tarihinde ilan ettiği 1501 – Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507 – KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020 yılı 2. Çağrı duyurularında değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Her iki çağrının başvuru takviminde ve 1501 çağrısında değerlendirmelerde geçmiş projelerin ticarileşme performansı kriterinde aşağıda belirtilen değişiklikler gerçekleştirilmiştir.

Kapsam

Değişiklikler

Çağrı başvuru takvimi

Çağrı Açılış Tarihi

1 Temmuz 2020

Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi

28 Ağustos 2020

Çağrı Kapanış Tarihi

15 Eylül 2020

Geçmişte desteklenen TÜBİTAK projelerinin ticarileşme performansı kriteri

Geçmişte desteklenen TÜBİTAK projelerinin Ticarileşme Performansı ile ilgili olarak aşağıdaki açıklama eklenmiştir.

  • “Ticarileşme Performansı Ek Puanının” değerlendirme sürecinde ağırlığı yüksek olacaktır. Başvurusu yapılan proje önerisinin hak ettiği puanı almasını sağlamak için geçmişte tamamlanmış TÜBİTAK projelerinin tamamı hakkında bilgi verilmesi ve bu projelerde elde edilen ticari kazanımların sayısal değerlerle belirtilmesi önem arz etmektedir.

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/1501-sanayi-ar-ge-ve-1507-kobi-ar-ge-baslangic-destek-programlari-2020-yili-2-cagri-duyurularindaDuyuru Tarihi : 12/8/2020
Paylaş