KOSGEB tarafından ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında KOBİlerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla, işletmelerin kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankalarından uygun koşullarda nakdî kredi temin edebilmeleri için faiz/kâr payı masraflarına destek sağlanmaktadır.

Girişimci işletmelere (KOSGEB desteği ile işini kurmuş faal işletmeler) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programından yararlanan işletmeler ve bu işletmelerin ürünlerini alan işletmelere anlaşmalı bankalar tarafından kredilerinin faiz/kâr payı masraflarına KOSGEB tarafından belirlenen puan oranında ve koşullarında destek verilmektedir.

Başvurular, bankalara yapılacak olup İşletmenin kredi başvurusu Bankalar tarafından; KOSGEB KOBİ Finansman Destek Programı ve Protokolü kapsamında, genel bankacılık mevzuatı, bankacılık teamülleri, Banka mevzuatı ve kredi politikaları doğrultusunda değerlendirilmektedir.

Program kapsamındaki kredilerde uygulanacak olan 21 Ekim 2020 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanan yeni oran ve tutarlar aşağıdaki şekildedir.

İŞLETME KREDİSİ (500.000 TL)

Vade (ay)

Faiz/Kar Payı Oranı (%)

Faiz/Kar Payı Tutarı (TL)

12

14,50

39.715

18

14,75

57.910

 

MAKİNE TEÇHİZAT KREDİSİ (500.000 TL)

Vade (ay)

Faiz/Kar Payı Oranı (%)

Faiz/Kar Payı Tutarı (TL)

12

14,50

39.715

18

14,75

57.910

24

14,75

77.062

30

15,00

97.488

36

15,00

119.753

 

KOSGEB KOBİ Finansman Destek Programı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1233/kobi-finansman-destek-programi
Duyuru Tarihi : 26/10/2020
Paylaş