Sayın Üyemiz, 

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan bir yazıda; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 63. maddesinin (c) ve (d) bentleri gereğince; * Orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen malların ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı sağlanması zorunlu olan ürün listesi(Ek-1), 
* Yerli yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı sağlanması zorunlu olan yazılım ürünü listesi (Ek-1), 
* Yapım işlerinde kullanılmak üzere orta düşük, orta yüksek ve yüksek teknolojili makine ve ekipman arasından belirlenen yerli malı kullanımı zorunlu olan makine ve ekipmanın listesi(Ek-2) ekte yer almakta olup, söz konusu kalemlere ilişkin listelerin T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İÇERİK tarafından hazırlanarak Kamu İhale Kurumu'na iletildiği ve her yıl güncellendiği belirtilmektedir. Bu çerçevede, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına iletilmek üzere Ek: 1- 2'de yer alan mevcut listelerin güncellenmesi çalışmalarında değerlendirilmek üzere Odamız görüşleri talep edilmekte olup, söz konusu listelere ilişkin değişiklik önerileriniz olması halinde gerekçeleri ile birlikte, 30.10.2020 tarihi saat 15:00’a kadar Odamızın sanayi@satso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.

EKLER

EK-1
EK-2
Duyuru Tarihi : 28/10/2020
Paylaş