Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen 11.11.2020 tarih ve 9727 sayılı yazıda;
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından iletilen yazıya atıfta bulunularak, Yüksek ve orta-yüksek teknoloji üretim altyapısının geliştirilmesi, yurt içi üretim oranının arttırılması ve teknoloji açığını kapatmak suretiyle cari açığın önlenmesinin ülkemizin öncelikli hedefleri arasında yer aldığı, bu çerçevede, kamu alımlarında yeniliği, yerlileşmeyi ve teknoloji transferini teşvik etmek ve kamu alımları yoluyla yerli sanayinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çeşitli faaliyetler gerçekleştirildiği, ·Bu faaliyetler doğrultusunda, ülkemizde yüksek atmosfer gözlemleri yapmak amacıyla kullanılan Radyosonde Cihazı ve GPS Tabanlı Yer Alıcı Sistemi’nin tasarım ve üretimine yönelik olarak yurt içinde mevcut imkân ve kabiliyetlerin tespit edilmesi amacıyla Bakanlık tarafından bir Bilgi İstek Dokümanı (BİD) hazırlanmış olduğu,·BİD’e verilecek cevapların, ilgili sistem ve ekipmanların yurt içinde tasarım ve üretimine yönelik olarak Bakanlık tarafından gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalarda değerlendirileceği,·BİD’in, Bakanlığa resmi talepte bulunan özel sektör/kamu kurum ve kuruluşlarına iletilecek olup; BİD'i almak isteyen özel sektör/kamu kurum ve kuruluşlarının, konuya ilişkin imkân ve kabiliyetlerini de içerecek şekildehazırlayacakları resmi talep yazılarını en geç 4 Aralık 2020 tarihine kadar sip@sanayi.gov.tr adresine iletmeleri,·Konu ile ilgili tüm hususlarda T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Analizleri ve İşbirlikleri Dairesi Başkanlığı (sip@sanayi.gov.tr) ile temasa geçilebileceği bildirilmektedir.


Duyuru Tarihi : 19/11/2020
Paylaş