ACENTELİK TESCİL İŞLEMLERİ
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
ANONİM ŞİRKET MERKEZ NAKLİ
ANONİM ŞİRKET SERMAYE AZALTIMI VE EŞ ZAMANLI SERMAYE ARTIRIMI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
ANONİM ŞİRKET TTK 198 e GÖRE BİLDİRİM
ANONİM ŞİRKETLERDE TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI
ANONİM ŞTİ. YENİ KAYIT(KURULUŞ)
BAĞIMSIZ DENETÇİ TESCİLİ
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ
HAMİLİNE HİSSE SENEDİ TESCİLİ
HİSSE DEVİR İŞLEMLERİ (TEK PAY SAHİPLİĞİ TESCİLİ)
HİSSE DEVRİ İŞLEMLERİ (NORMAL)
HİSSE DEVRİ İŞLEMLERİ (VERASETEN HİSSE DEVRİ)
HİSSE DEVRİ İŞLEMLERİ
MÜDÜR TAYİNİ
OLAĞAN GENEL KURUL
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
ORTAK- YETKİLİ AD SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ
SERMAYE ARTTIRIMI TESCİLİ
SERMAYE AZALTIMI TESCİLİ
SINIRLI YETKİLİ ATAMA
ŞİRKET MERKEZİNİN YURTDIŞINA NAKLİ
ŞUBE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
ŞUBE KAPANIŞ
ŞUBE KAYIT TESCİLİ
ŞUBE MÜDÜR TAYİNİ
ŞUBE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
TASFİYE SONU TERKİN
TASFİYEYE GİRİŞ
TASFİYEYEDEN DÖNÜŞ
YÖNETİM KURULU İSTİFASI - YENİ ATAMA