Ticaret ve Belgeler Servisi

Bir Müdürün İdaresi ile çalışan bu servisin görevleri şunlardır;

  • Rayiç fiyat ve azami fiyat tespitlerinin yapılması,
  • Fatura tasdik işlemlerinin yürütülmesi,
  • Fire zayiat oranlarının tespit edilmesi,
  • Yurtiçi ihale, fuar ve işbirliği tekliflerinin duyurulması,
  • Yurtiçi fuar organizasyonlarının gerçekleştirilmesi,
  • K Belgesi işlemlerinin yürütülmesi,
  • İş makinesi tescil işlemlerinin yürütülmesi,
  • Tütün ve alkollü içkiler satış belgelerine ait işlemlerin yürütülmesi,
  • Sayısal takograf işlemlerinin yürütülmesi,
  • Sigorta acenteleri ve eksperlerin levha kayıt işlemlerinin yürütülmesi,
  • SATSO E-Bülten'inde yer alan "İhale Bülteni"nin hazırlanması
  • Üyelerin banka kredi dosyalarının hazırlanması,
  • Dış ticaret dolaşım belgelerinin kontrol edilmesi, onaylanması ve eşleştirilmesi,
  • İhracat fatura tasdik işlemlerinin yapılması,
  • Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü ile yazışmaların yürütülmesi,
  • AB ile ilgili gelişmelerin takip edilmesi ve üyelerin bilgilendirilmesi,
  • Yurtdışı fuar ve gezi organizasyon işlemlerinin yürütülmesi ve duyurularının yapılması,
  • Üyelerin ticari vize işlemlerinin yürütülmesi,
  • Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü ve TOBB'dan derlenen işbirliği duyurularının hazırlanması,
  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM), Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü vb. kurumlardan gelen yazıların özetlenerek SATSO E-Bülten'inde yer alan "Dış Ticaret Bülteni"nin hazırlanması,
  • Dış ekonomik ilişkiler konusunda danışmanlık faaliyetlerinde bulunulması,
  • Dış ticarete yönelik projeler hazırlanması ve yürütülmesi,
  • Dış ticarete yönelik eğitim, toplantı, seminer vb. faaliyetlerin düzenlenmesi,
  • İthalat ve ihracat yapan firmalara ilişkin bilgi anketlerinin toplanması,
  • Odanın yabancı dil yazışmalarının yürütülmesi,
  • Genel Sekreterlikçe verilen benzer nitelikteki diğer görevlerin yerine getirilmesi.


Adı Soyadı
Ünvanı E-Posta Adresi
Dahili No Direkt No
Selman YILDIZ
Müdür
selmanyildiz@satso.org.tr
3037
0.264.888.3037
Hanife BODUR
Dış Ticaret Memuru hanifebodur@satso.org.tr
3036 0.264.888.3036
Erkan BULUT
Dış Ticaret Memuru erkanbulut@satso.org.tr
3030 0.264.888.3030
Sami BAŞAR
Piyasa Araştırma Memuru
samibasar@satso.org.tr
3035
0.264.888.3035
Atilla ÖZTOPALOĞLU
Belge Düzenleme Memuru
atillaoztopaloglu@satso.org.tr  
3015
0.264.888.3015
Samet DURSUNOĞLU
Belge Düzenleme Memuru
sametdursunoglu@satso.org.tr
3038
0.264.888.3038

Ticaret ve Belgeler Servisi E-Posta Adresi: ticaret@satso.org.tr
Copyrigt © 2017 SATSO
İş İlanları Sakarya