Avrupa İşletmeler Ağı - Ağ oluşturma ve Proje Geliştirma Uzmanlığı Sakarya, Türkiye

İş tanımı:
  1. Avrupa İşletmeler Ağına bağlı projeleri koordine etmek ve raporlamak
  2. Küçük ve orta ölçekli işletmelere uluslararası pazar ve teknoloji transferleri konularında danışmanlık yapmakŞirketlerin, katıldıkları uluslararası iş fuarlarındaki Türk ve Avrupalı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerle ya da diğer iş delegasyonları ile etkin iletişimi, iç/dış işletme misyonlarını yönetmesini mümkün kılan ağ kanallarını geliştirmek.
  3. Gelecekte planlanmış projeler için Avrupa ve Türkiye'de kamu yada özel birimlerle iletişime geçmek
  4. Avrupalı ve Türk Küçük ve Orta ölçekli işletmetmelerin planlanan projelere katılmaları için farkındalıklarının yaratılması.
  5. Avrupa ve Türkiye'de seminerler, sunumlar, toplantılar gibi etkinliklerin ve tutundurma faaliyetlerinin yapılanması ve geliştirilmesi.


ABİGEM İş Geliştirme Sorumlusu :