"Kobi'lerin Kefili"

KGF Sakarya Şubesi 

Osman KICIMAN (Şube Müdürü)
Email : osmanmurat@kgf.com.tr
Tel :  +90.264.291.27.88 - +90.264.291.03.00 (Dahili : 1205)
Gsm : +90 530 943 46 20

Nihal ERTÜR (Uzman Yardımcısı)
Email : nihalertur@kgf.com.tr
Tel :  +90.264.291.27.88 - +90.264.291.03.00 (Dahili : 1204)


Adres :
 Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Binası
Sakarya Mah. No:19 Hanlı / ADAPAZARI

Fax : +90.264.291.37.88

KGF;

Bakanlar Kurulu'nun 14 Temmuz 1993 tarih, 21637 sayılı Resmi Gazete'deyayımlanan 93/4496 sayılı Kararına istinaden faaliyet gösteren AECMüyesi özgün bir "KREDİ KEFALET" Kuruluşudur. 

Amacımız
 • KOBİ'lerin finansa erişimini kolaylaştırmak,
 • KOBİ'lerin kayıt içine alınmasını sağlamak,
 • KOBİ'lerin toplam krediler içindeki payını yükseltmek,
 • KOBİ'lerin rekabet gücünü artırmak,
 • KOBİ'lerin kayıt dışı piyasalar yerine Bankalardan borçlanmasını teşvik etmek.

Hedeflerimiz
 • Uluslararası Kredi ve Kefalet Kuruluşları ile kaynak ve fon sağlayacak şekilde ilişkileri güçlendirmek,
 • KOBİ'lerin kefaletimiz ile kullandıkları kredilerin, toplam krediler içindeki payını % 1'e yükseltmek,
 • KGF hizmet standardını yükseltmek ve belgelendirmek,
 • Kefil olunan firmaların derecelendirilmesi sistemine geçmek,
 • Her bir banka şubesinden en az 1 KOBİ'ye kefil olmak.

Önceliklerimiz
 • Yenilikçi yatırımlar
 • Teknolojik yatırımlar
 • İstihdam yaratan yatırımlar
 • Kalkınmada Öncelikli Yöreler
 • Döviz Kazandırıcı Faaliyetler
 • Girişimciliğin Desteklenmesi

Kefalet Kaynaklarımız
 • Özkaynaklar
 • Yabancı Kaynaklar (hibe ve fonlar)
  • Alman Teknik İşbirliği Fonu(GTZ)
  • Avrupa Yatırım Fonu (AYF)
  • Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Şti. Türkiye Şubesi (BTC Co.)

Yararlanıcı Kriterleri
 • KOBİ olmak,
 • İflas ve tasfiye sürecinde olmamak,
 • Vergi ve SGK borçlarından dolayı takibat sürecinde olmamak,
 • Finans Kurumları tarafından haklarında takibat bulunmamak.

"KOBİ"
Ciro Toplamı ≤ 25 Milyon TL
Çalışan Sayısı ≤ 250 Kişi
"2005/9617 sayılı "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik"

KOBİ vasfına sahip 
İktisadi faaliyet gösteren
 • Her türlü Ticari İşletmeler,
 • Esnaf ve Sanatkarlar,
 • Çiftçiler ve Tarımsal İşletmeler, Kooperatifler
çalışma alanımız kapsamındadır.

Çalışma Esaslarımız
Risk paylaşım esasına göre; 

KGF Payı : azami % 80
Banka Payı : min. % 20

TÜRK EXİMBANK Kredilerinde % 100 oranında KEFALET

KOBİ Kefalet Limiti
Bir KOBİ için, KEFALET ÜST LİMİTİ 750.000.- TL,

bu KOBİ'nin doğrudan ya da dolaylı olarak risk grubu oluşturduğu işletmeler için ise
KEFALET ÜST LİMİTİ 1.000.000.-TL'dir.

ANCAK bu limit;

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.'den Kullanılacak Kredilerde 1.000.000.-TL.,

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXİMBANK)'den Kullanılacak Kredilerde ise Bir KOBİ için 500.000.-TL, 

risk grubu oluşturduğu gerçek veya tüzel kişiler için ise grup limiti ise 750.000.-TL. dir.

Kefaletimizin Niteliği
KOBİ'LER LEHİNE "MÜŞTEREK BORÇLU ve MÜTESELSİL KEFİL" sıfatı ile verilen KEFALET'tir.

Teminatımızın Niteliği
Bir Kredi Kuruluşu olarak KGF Kefalet'i,Bankacılık Mevzuatı KarşılıklarYönetmeliği'nde 3.Grup Teminatlar arasında sayılmasına rağmen, ASLİ veLİKİT bir teminattır.

"Kurumsal Kefalet"
KGF gücünü, Güçlü Ortaklık Yapısından ve Kefalet fiilini 'KURUMSALLAŞTIRMIŞ' olmasından almaktadır.

ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI

ORTAKLARIMIZ

SERMAYE TUTARI (TL)

HİSSE ORANI (%)

TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

79.645.000,00

33,18542%

KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

79.622.000,00

33,17583%

TESK Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu

689.000,00

0,28708%

TOSYÖV Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı

22.000,00

0,00917%

MEKSA Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii Destekleme Vakfı

22.000,00

0,00917%

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

4.000.000,00

1,66667%

AKBANK T.A.Ş.

4.000.000,00

1,66667%

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

4.000.000,00

1,66667%

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.

4.000.000,00

1,66667%

DENİZBANK A.Ş.

4.000.000,00

1,66667%

EUROBANK TEKFEN A.Ş.

4.000.000,00

1,66667%

FİNANS BANK A.Ş.

4.000.000,00

1,66667%

HSBC BANK A.Ş.

4.000.000,00

1,66667%

ING BANK A.Ş.

4.000.000,00

1,66667%

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

4.000.000,00

1,66667%

ŞEKERBANK T.A.Ş.

4.000.000,00

1,66667%

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

8.000.000,00

3,33334%

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş.

4.000.000,00

1,66667%

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

4.000.000,00

1,66667%

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.

4.000.000,00

1,66667%

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

4.000.000,00

1,66667%

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

4.000.000,00

1,66667%

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

4.000.000,00

1,66667%

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

4.000.000,00

1,66667%

TOPLAM

240.000.000,00

100%


KGF'na Tanınan Devlet Destekleri
 • Kurumlar Vergisi Muafiyeti
 • KDV İstisnası
 • Harç ve Damga Vergisi İstisnası

Mevcut Şubelerimiz
 • Ankara Merkez ŞB.
 • İstanbul ŞB.
 • İstanbul İkitelli ŞB.
 • İstanbul Kadıköy ŞB.
 • İzmir ŞB.
 • Diyarbakır ŞB.
 • Adana ŞB.
 • Kayseri ŞB.
 • Trabzon ŞB.
 • Denizli ŞB.
 • Samsun ŞB.
 • Bursa ŞB.
 • Konya ŞB.
 • Van ŞB.
 • Erzurum ŞB.
 • Gaziantep ŞB.
 • Sivas ŞB.
 • Sakarya ŞB.
 • Çorum ŞB.
 • Eskişehir ŞB.
 • Manisa ŞB.
 • Kocaeli (Gebze) ŞB.
 • Antalya ŞB.
 • Batman ŞB.
 • Kahramanmaraş ŞB.
 • Tekirdağ (Çorlu) ŞB.

Çalışılan Banka ve Finans Kurumları

Kamu Bankaları
 • Türkiye Halk Bankası A.Ş.
 • T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
 • Vakıflar Bankası T.A.O

Kalkınma ve Yatırım Bankaları
 • Türk Eximbank (Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.)
 • Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş
 • BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.

Özel Sermayeli Bankalar
 • Alternatif Bank A.Ş.
 • Denizbank A.Ş.
 • Finansbank A.Ş.
 • Fortis Bank A.Ş.
 • Şekerbank T.A.Ş.
 • Tekstil Bankası A.Ş.
 • Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
 • Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
 • Türkiye İş Bankası A.Ş.
 • Yapı ve Kredi Bankası A.Ş
 • Akbank T.A.Ş.
 • HSBC Bank A.Ş.
 • ING Bank A.Ş.
 • Anadolubank A.Ş.

Katılım Bankaları
 • Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
 • Asya Katılım Bankası A.Ş.
 • Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
 • Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Finansal Kiralama Şirketleri
 • Ak Finansal Kiralama A.Ş.
 • Finans Finansal Kiralama A.Ş.
 • Garanti Finansal Kiralama A.Ş.
 • Halk Finansal Kiralama A.Ş.
 • İş Finansal Kiralama A.Ş.
 • Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.
 • TEB Finansal Kiralama A.Ş.

Kefalet Verilen Kredi Türleri
Leasing işlemleri dahil,KOBİ'lerin faaliyetlerinde kullanılmak üzere, her tür nakdi ve gayrinakdi krediler, kefalet kapsamına girmektedir.

Değerlendirme Kıstasları
 • Kredilendirme ilkelerine sahip olmak.
 • "Karlı", "Gerçekleştirilebilir" ve "Yapılabilir" bir proje,
 • İstihdam yaratan ve istihdamı koruyan bir proje,
 • "Kabul edilebilir risklere" sahip bir proje,
 • Proje becerisi ve mesleki deneyime sahip bir yönetim kadrosu.
 • Çevreye "saygılı ve duyarlı" bir proje.

Kefalet Süreci
 1. Süreç bankaya başvuru ile başlar.
 2. Bankaca incelenen talep dosyası, teminat eksikliği durumunda firma muvafakatı ile KGF'na gönderilir.
 3. KGF uzmanlarınca, firma ile görüşülerek mevcut durum ve proje hakkında inceleme raporu düzenlenir.
 4. Talep edilen kefalet, Genel Müdürlük Kredi Komitesi'nde değerlendirilir ve uygun görülenler Kredi Onay Komisyonu (KOK)'na sunularak KOK tarafından karara bağlanır.

KEFALET MALİYETLERİ
İşlemin mahiyeti ve niteliğine göre Kefalet Riski üzerinden: Yıllık % 1-2 oranında komisyon tahsil edilir.

PROJE UYGULAMALARIMIZ
I-KOSGEB CANSUYU KOBİ DESTEK PROJELERİ
II- BTC BORU HATTI'nda YERLEŞİK KOBİ'LERE BTC Co.- KGF A.Ş. KREDİ DESTEK PROJESİ
III- AYF KONTR-GARANTİSİNE DAYALI DESTEKLER
IV- TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ BİRLİKLERİNE ÜRÜN ALIMI FİNANSMAN DESTEĞİ
V- UND (ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ) İHRACATA SEVKİYAT DESTEĞİ
VI- HAZİNE KAYNAKLI KOBİ'lere KREDİ GARANTİ DESTEĞİ