KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C 1.İş Mahkemesinin 08/06/2021 tarih 2021/37 sayılı yazısı görüşüldü.

Dava Konusu; İlkokul mezunu yaklaşık 23 yıl kadar Şoför ve muavin olarak çalışan bir işçinin 2020 Temmuz ayı itibari ile alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihlerde yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.14.06.2021.42

KARAR:2

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’nın 20/08/2020 tarih ve SYDV/54.16/02.01.03-297 sayılı  Erenler ilçesinde oturan vatandaşlara 975 (dokuzyüzyetmişbeşton) ton kömürün, yazı ekinde belirtilen 33 yerleşim birimindeki, 1300 vatandaşa 750’şer kilo olarak evlerinde teslim edileceği, vatandaş evinde bulunmadığı takdirde ikinci, üçüncü defa evine gidileceği ile ilgili ton başı KDV hariç nakliye bedeli hakkındaki yazısı görüşüldü.

Komitemizce yapılan araştırmalar ve yazı ekindeki ihale şartnamesi de dikkate alındığında, 750 kilo kömürün nakliye  (yükleme-boşaltma dahil) bedelinin teslim edilecek yerlerin uzaklıkları da dikkate alındığında (yükleme-boşaltma dahil)  85-TLile (seksenbeştürklirası)-95-TL ile (doksanbeştürklirası) (KDV hariç) aralığında olabileceğinin ilgili Vakıf Başkanlığına Odamız Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından yazılı olarak bildirilmesine.14.06.2021.42

KARAR:3

T.C Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığının 25.05.201 tarih ve 1263 sayılı UKOME kararları hakkındaki yazısı görüşüldü.

Malumatın hasıl olduğuna.16.06.2021.42

KARAR:4

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.16.06.2021.42

KARAR:5

Dilek ve temenniler dinlendi.16.06.2021.42


Haber Tarihi : 1/7/2021
Paylaş