KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C 5.İş Mahkemesinin 15/06/2021 tarih 2021/134 sayılı yazısı görüşüldü.

Dava Konusu;19/10/2020-08/03/2021 tarihleri arasında yaklaşık 5 ay kadar yurtdışı tır şoförü olarak görev yapan bir kişinin 2021 yılı Mart ayı itibari ile yurt dışı hacırah bedeli alıyor ise alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihlerde yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.12.07.2021.43

KARAR:2

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C Geyve Asliye Hukuk Mahkemesinin 23/06/2021 tarih 2021/69 sayılı yazısı görüşüldü.

Dava Konusu; 03/01/2013 ile 15/02/2020 tarihleri arasında şehirlerarası kamyon şoförü olarak aralıksız çalışan işçinin Şubat 2020 tarihi itibari ile alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihlerde yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.12.07.2021.43

KARAR:3

Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Arifiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’nın 15/06/2021 tarih ve SYDV/54.15/01.04-157 sayılı, Arifiye ilçesinde oturan vatandaşlara 560 (beşyüzaltmış) ton kömürün, yazı ekinde belirtilen 24 yerleşim birimindeki, 700 vatandaşa 800 kilo (sekizyüzkilo) olarak evlerinde teslim edileceği, vatandaş evinde bulunmadığı takdirde ikinci, üçüncü defa evine gidileceği ile ilgili ton başı KDV hariç nakliye bedeli hakkındaki yazısı görüşüldü.

Komitemizce yapılan araştırmalar ve yazı ekindeki ihale şartnamesi de dikkate alındığında, 800 kg kömürün nakliye  (yükleme-boşaltma dahil) bedelinin teslim edilecek yerlerin uzaklıkları da dikkate alındığında (yükleme-boşaltma dahil)  80TL ile (seksentürklirası)-90 TL ile (doksantürklirası) (KDV hariç) aralığında olabileceğinin ilgili Vakıf Başkanlığına Odamız Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından yazılı olarak bildirilmesine.12.07.2021.43

KARAR:4

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.12.07.2021.43

KARAR:5

Dilek ve temenniler dinlendi.12.07.2021.43


Haber Tarihi : 2/8/2021
Paylaş