KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C Geyve Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/07/2021 tarih 2021/307 sayılı yazısı görüşüldü.

Dava Konusu;18/01/2017-08/11/2017 tarihleri arasında ağır vasıta şoförü olarak çalışan bir işçinin Kasım 2017 tarihi itibari ile alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihlerde yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.09.08.2021.44

KARAR:2

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.09.08.2021.44

KARAR:3

Dilek ve temenniler dinlendi.09.08.2021.44


Haber Tarihi : 6/9/2021
Paylaş