KARAR:1

SATSO 26. Meslek Komitesi Başkanı Mustafa OKUYAN, S.S. Sakarya Mobilya İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi (SAMİKOP) Başkanı Lütfi SUNMAN, S.S. Asem Adapazarı Serdivan Mobilyacılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Veysel ÖZTÜRK, Kaynarca Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (KAMOSB) Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman EKŞİOĞLU, MÜSİAD Mobilya ve Dayanıklı Mallar Komite Başkanı Ferudun IŞIKLI, Sakarya Sandalyeciler ve Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhittin KILIÇ’ın İç Mekan Tasarımı ve Mobilya İmalatı Bölümünün Açılması hakkındaki 12.08.2021 tarihli yazı görüşüldü.

İlgili yazıda imzaları bulunan mobilya sektöründeki sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin talepleri ve Meslek Komitemizin de daha önce almış olduğu 4 yıllık iç mekân tasarımı ve mobilya imalatı bölümünün açılması hususundaki kararımız doğrultusunda Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü’ ne (SUBÜ) bağlı 4 yıllık İç Mekan Tasarımı ve Mobilya İmalatı Bölümünün açılması hususunda mobilya sektöründeki sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin imzalarının yer aldığı dilekçe de eklenerek Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ ne yazı yazılmasına ve ilimizde mobilya sektöründeki ihracatımızda her geçen gün artması sebebiyle gelecekte kalifiye iş gücü ile meslek ile ilgili yönlendiricilere ihtiyacın artacağı hususundaki taleplerin ve görüşlerin aktarılması amacıyla Meslek Komitesi Üyelerimiz ile mobilya sektöründeki sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla yeri ve tarihi daha sonra belirlenmek üzere kahvaltılı istişare toplantısı düzenlenmesine, söz konusu toplantıya Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet SARIBIYIK ile Meclis Başkanımız ve Yönetim Kurulu Başkanımızın davet edilmesine, toplantıyla ilgili masrafların Meslek Komitesi bütçesinden karşılanmasına, söz konusu toplantıyla ilgili yerel basında haber yapılmasına.17.08.2021/45

KARAR:2

Dünyada, içinde nehir geçen şehirlere baktığımız da nehirlerin şehri güzelleştirmek için son derece rantbl kullanıldığını  görürüz. Yurdumuzda ise Eskişehir bunun bir örneğidir.

Bundan olarak Adapazarına bu açından bakıldığında Sakarya nehri gerekli şekilde kullanılıyormu. Çark deresinin dolu aktığı içinde gondollara binildiğini bir düşünün.

Kıyısında istirahat yerlerini bir düşünün, ancak bu konuda münferit olarak düşünemediğimiz şeylerde vardır mutlaka.

Öneri: önce kamuoyunun yerel yönetimlerin ve seçilmiş ve atanmış ilgili kişilerin bu konuda görüş ve düşüncelerine dokunabilmek. Bunun içinde SATSO olarak üniversitelerde çevre ve şehircilik bölümlerinde veya ilgili bölümlerde “Sakarya nehrini şehrin güzelleşmesi açısından nasıl kullanabiliriz” başlığında bir proje yarışması düzenlesek, ödülünü de bizler versek yani bu konuda münferit olarak  elimizi taşın altına koysak, yarışma süreci ve sonucunda en azından yerel yönetimleri, seçilmiş kişileri ayrıca kamuoyunu etkilemiş oluruz. Kaybedeceğimiz sadece ödül miktarı olacağı ve bu miktar ve uğraşı yapılan işe değmez mi. Bu konuda Odamız Çevre Komisyonu tarafından bir çalışma yapılabilirmi.17.08.2021.45

KARAR:3

Zaman Zaman Sakarya tarımının yeterince desteklenmediği, istenilen yerde olmadığı gerek kamuoyu, gerek basında, gerekse sivil toplum örgütlerinde konuşulur, yazılır. Tarımda gelişme ve büyüme ne sadece destekle ne sadece tecrübe ile, nede sadece teorik bilgi ile olur. Bunların üçünün birden olması lazım. Tarım şehiri denilen Sakaryamız da tarım konusunda gerekli teorik bilgilerin  yanında istatistiki bilgileri gerekli inceleme ve analizleri yaptırmanın tabii ki çeşitli yolları var. Ancak şehrimiz de ziraat fakültesi kuruldu. Bitirme tezlerinin olup olmadığını bilmiyorum ama yüksek lisans ve doktora tezlerinin tarımla ilgili sivil toplum örgütleri ile istişare yapılması ve bu tezlerinde tarımda kullanılması süreci Sakarya tarımına katkısı muhakkaktır. Bu konuda komitemiz ve tarım komisyonu tarafından çalışma yapmasını talep etmekteyiz.17.08.2021.45

KARAR:4

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.17.08.2021/45

KARAR:5

Dilek ve temenniler dinlendi.17.08.2021/45Haber Tarihi : 6/9/2021
Paylaş