KARAR:1

Meslek Komite üyelerimizce, mobilya imalat sektöründeki ara eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla İlimizdeki Endüstri Meslek Liselerinin mobilya, ağaç işleri, marangozluk bölüm başkanlarından randevu alınarak ziyaret edilmesine.06.08.2013.03

KARAR:2

Odamız Meslek 8'nci ve 25'ncı Meslek Komitelerinin katılımlarıyla orta ölçekli mobilya sanayi sitesiyle ilgili olarak, ortak hareket tarzı belirlemek amacıyla 03 Eylül 2013 Salı Günü saat:15.00'te toplantısı yapılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.06.08.2013.03

KARAR:3
                      
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.06.08.2013.03

KARAR:4
                      
Dilek ve temenniler dinlendi.06.08.2013.03

Haber Tarihi : 26/8/2013
Paylaş