KARAR:1
  
İlimiz sınırları içerisinde Öğrenci Servis Ücretleri Azami Fiyat Tarifesi konusunda Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nce Odamızın fiyat belirleme konusunda yetkili olduğu 06/08/2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 5 d maddesinden açıkça anlaşıldığı halde tek başına karar alındığı ve tarife belirlendiği tarafımızdan tespit  edildiğinden,  bu konuda fiyat belirleme noktasında T.O.B.B.'a yazdığımız bir yazı benzerinin Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne yazılı olarak bildirilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.10.09.2013.04

KARAR:2
  
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'na 19/08/2013 tarihinde yazdığımız İlimizde gerek kamu ve gerekse de özel sektörde çalışan ticari araçlarda da 54 Plaka şartı ve Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde çalışma izin belgesi zorunluluğu şartı aranması teklifimizin ilgili mercilerin gündemine alınarak karar altına alınması hususunu görüşmek üzere Komite Üyelerimiz ve Yönetim Kurulu Başkanımızla birlikte Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeki TOÇOĞLU'nun ziyaret edilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.10.09.2013.04

Haber Tarihi : 18/9/2013
Paylaş