KARAR:1

   Meslek Komitemiz olarak yürütmüş olduğumuz çalışmalar ve meslek komitemizin iştigal alanını ilgilendiren ve çoğunluktaki üyelerimizin menfaatlerini doğrudan olumsuz etkileyen başka illerin plakalarına sahip araçlarla Sakarya İli içinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait servis taşımacılığı yapılmasının neden olduğu haksız rekabetle mücadele edilmesi ve sorumlular hakkında gerek Kamu İhale Kurumu Başkanlığı gerekse de Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde şikayet ve suç duyurusunda bulunulması hususunda Yönetim Kurulumuzca karar alınmasını talep etmekteyiz.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 5216 Sayılı Kanunun 7/p maddesi uyarınca Sakarya İlinde servis araçları ile ilgili (güzergah izin belgesi vermek hak ve yetkisine sahip) ruhsatlandırma sürecinde yetkili kurumdur. Bu hak ve yetki çerçevesinde tesis edilen 06/02/2008 tarih ve 2008/25 sayılı UKOME kararıyla Sakarya İli içerisinde öğrenci, personel ve umum servis araçları için 54 (Sakarya) plakası taşıyan araçlara Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından güzergah izin belgesi verilmemektedir.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü tarafından, Sakarya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'ne 20/08/2013 tarih ve 4214244631599-220/965 sayı ile UKOME Genel Kurulunun 06/02/2008 tarih ve 2008/25 sayılı kararıyla Sakarya İl sınırları içersinde öğrenci, personel ve umum servis araçları hizmet alımı  için 54 Plaka haricinde başka illerin plakalarını taşıyan araçlara, Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından güzergah izin belgesi verilmediği hususu defalarca yazılı gerek yazılı gerekse sözlü olarak bildirilmiş olup yukarıda belirtilen  20/08/2013 tarih ve 4214244631599-220/965 sayılı yazı ile yapılan bildirim ise en son tarihli olan bildirimdir.

Daha önce değindiğimiz gerek yazılı gerek sözlü olarak bildirimlere ve Sakarya (54) plakası taşımayan ve dolayısıyla Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından güzergah izin belgesi verilmeyen araçlarla servis taşımacılığı Sakarya ilinde yapılamayacak olmasına rağmen Sakarya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve bizzat görüşülen yöneticileri keyfi davranarak hukuksuzluğa neden olmaktadır.

Bu kurum nezdinde hazırlanan ihale şartnamelerde (2014-2015) ihaleye katılma şartları içerisinde bu husus hiçbir surette yer almamaktadır. Sakarya İlindeki diğer kamu kurum ve kuruluşları )örneğin; TÜVASAŞ, Engelli Okulları, Orman İşletme Müdürlüğü taşıma ihaleleri gibi) araçların 54 plaka olması ve Büyükşehir Belediyesi güzergah izin belgesi alma zorunluluğunu hukuka uygun olarak şartnamelerine alırlarken  şikayet edilmesini istediğimiz kurumun bundan ısrarla imtina etmesi “İhaleye katılma yeterliliğine ve koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak” olarak yorumlanmalıdır. Bu anlamda TCK 235.Maddesi anlamında değerlendirme yapılması gereği için  Kamu İhale Kurumu Başkanlığı gerekse de Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde şikayet ve suç duyurusunda bulunulması hususunda Yönetim Kurulumuzca karar alınmasını talep etmekteyiz.

Haber Tarihi : 26/9/2013
Paylaş