KARAR:1
         
Odamıza gelen ve komitemizden görüş talep edilen Sakarya PTT Başmüdürlüğü'nün rayiç bedel tespiti ile ilgili 24.10.2013 tarih ve 4207 sayılı yazısı görüşüldü.
           
Teknik şartname detayları elimizde olmadığı için komitemizce fiyat tespiti yapılamamıştır. Bunun Sakarya PTT Başmüdürlüğü'ne bildirilmesine.14.11.2013.07

KARAR:2

Odamıza    gelen    ve    komitemize    havale    edilen     Sakarya   İl    Emniyet
Müdürlüğü'nün Karayolu Trafik Güvenliği İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Kararları ile ilgili 04.10.2013 tarih ve 4523 sayılı yazısı görüşüldü.
  
Malumat hasıl olduğuna.14.11.2013.07

KARAR:3
  
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası 19. Meslek Grubu tarafından Sakarya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ve Sakarya Üniversitesi'nin katkılarıyla 28.02.2012 – 07.04.2012 – 07.05.2012 tarihlerinde düzenlenen “Etkili İletişim Davranışları” ve Trafik Kuralları” konulu eğitim programı neticesinde katılımcılara verilen katılım belgelerinin, sürücülerin “Toplu Taşıma Aracı Sürücü Kartı” alması hususunda geçerli kabul edilmesinin sağlanması için Büyükşehir Belediyesi ile görüşmelerin yapılması ve  bu konuda Büyükşehir Belediyesi  ile protokol yapılarak bundan sonraki eğitimlerin üyelerimize Odamız tarafından verilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.14.11.2013.07

KARAR:4
                       
Şehrimiz otobüs terminalindeki SESOB üye işyerlerine kira konusunda indirim yapılmıştır. (Bilet satış yazıhanelerine) Odamız üyesi işyerleri için de indirime gidilmesinin daha adil olacağı kanaatindeyiz. Bu konuyla ilgili Yönetim Kurulumuzun gerekli girişimlerde bulunarak konunun Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüşülmesine.14.11.2013.07

Haber Tarihi : 28/11/2013
Paylaş