KARAR:1
          
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya İş Mahkemesi'nin 2013/1218 Esas sayı  ve 28/01/2014 tarihli  yazısı ile talep ettiği, şehirlerarası nakliyat işinde çalışan yaklaşık 7-8 yıllık bir tecrübeye sahip çalışan bir şoförün 20/08/2010  tarihi itibariyle alabileceği ortalama aylık miktarının  tespiti hususu görüşüldü.
           
Şayet aralarında herhangi bir özel anlaşma yoksa alabileceği aylık ortalama ücretinin belirtilen tarihteki yürürlükteki asgari ücretin olabileceğin adıgeçen Mahkemeye bildirilmesine.18.03.2014.12

KARAR:2
          
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya İş Mahkemesi'nin 2013/1035 Esas sayı  ve 28/02/2014 tarihli  yazısı ile talep ettiği, 30/03/2013 tarihi itibariyle 16 yıllık bir tanker şoförünün (tanker operatörü) ne kadar ücret alabileceği hususu görüşüldü.
                        
Şayet aralarında herhangi bir özel anlaşma yoksa alabileceği ücretin  belirtilen tarihteki yürürlükteki asgari ücretin olabileceği adıgeçen Mahkemeye bildirilmesine.18.03.2014.12

KARAR:3
          
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.18.03.2014.12

KARAR:4
          
Dilek ve temenniler dinlendi.18.03.2014.12 

Haber Tarihi : 27/3/2014
Paylaş