KARAR:1
                       
Odamıza gelen ve Yönetim Kurulumuzca Komitemize havale edilen, T.O.B.B.'a,  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden, gönderilen 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanunda yapılan mevzuat düzenlemesi hakkında  bilgilendirilme  yazısı görüşüldü.       
          
Meslek grubu üyelerimizin ilerideki yıllarda araç alımlarında dikkate almaları bakımından toplu e-maille duyurulmasına.10.04.2014.13

    
KARAR:2

Kaynarca Asliye Hukuk Mahkemesi'nin,  görülmekte olan tasarrufun iptali (İİK 277 ve Devamı) davası nedeniyle, 2008 Model Mercedes-Benz marka otobüsün davalı tarafından satın alındığı 03/07/2008 tarihindeki ve davalının aracı 4.kişi durumundaki sattığı 16/04/2010 tarihindeki değerini talep ettiği 20.03.2014 tarih ve 2014/22 Esas sayılı  yazısı  görüşüldü.

Yazı  ekindeki  bilgiler  de dikkate alınarak yaptığımız araştırmalar neticesinde 2008 Yılında sıfır olarak trafiğe kaydolan Mercedes-Benz marka otobüsün 03/07/2008 tarihindeki değerinin 235.000-Euro (K.D.V. dahil) olduğunun, 16/04/2010 tarihinde satıldığı göz önüne alınarak 16/04/2010 tarihindeki satış değerinin (otobüsün durumuna göre) K.D.V. dahil 190.000-Euro ila 200.000-Euro arasında rakamlarla satılabileceğinin adı geçen Mahkemeye  bildirilmesine.10.04.2014.13

KARAR:3
          
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.10.04.2014.13

KARAR:4
          
Dilek ve temenniler dinlendi.10.04.2014.13            

Haber Tarihi : 25/4/2014
Paylaş