KARAR:1
                      
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen, Sakarya PTT Başmüdürlüğü’nün, kurumlarının ihtiyaçlarına binaen indirme-boşaltma dahil iki mutemetli 3.500-7.500-10.000 ve 15.000 tonajlı araç km rayiç fiyatlarını tespit talebiyle ilgili 30/04/2014 tarih ve 75899194-930-3406 sayılı yazısı görüşüldü.
                     
3.500 kg’lık aracın (km fiyatı)60kuruş, 7.500 kg’lık aracın (km fiyatı) 75kuruş, 10.000 kg’lık aracın (km fiyatı) 1,00-TL, 15.000 kg’lık aracın (km fiyatı) 1,10-TL, (Motorini litre fiyatının 4,00-TL baz alınarak fiyatlandırılmıştır) indirme-boşaltma işinin ise 1 kg’nın 25kuruş olarak geçen kuruma Odamız Ticaret Servisince yazıyla bildirilmesine. 12.06.2014/15            
                     
KARAR:2
         
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.12.06.2014/15

KARAR:3
          
Dilek ve temenniler dinlendi.12.06.2014/15

Haber Tarihi : 19/6/2014
Paylaş