KARAR:1
         
Odamızın verdiği kurslara müteakiben yapılan sınavlar neticesinde “Toplu Taşıma Aracı Sürücü Kartı” almaya hak kazananlara yönelik 02 Eylül 2014 Salı Günü (Yarın) Saat:11.00’de, Odamız Hizmet Binası Bahçesinde düzenlenecek Törenle ilgili yapılan son hazırlıklar değerlendirilmiştir.01.09.2014/18

KARAR:2
         
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen, Adapazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’nın, 2014 Yılında TTK Kurumu tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere, Vakıf emrine tahsis edilen 7.000 (Yedibin) Ton kömürün, Adapazarı İlçesinde belirlenen depodan yine Adapazarı İlçesindeki ihtiyaç sahibi vatandaşların adreslerine (1’er) birer ton olarak dağıtılması için nakliye ihalesinde yaklaşık maliyetin belirlenmesine esas teşkil etmek üzere (1) bir ton kömürün KDV hariç nakliye (yükleme-boşaltma) dahil fiyatını talep ettiği 06/08/2014 tarih ve 822 sayılı yazısı görüşüldü.
                       
Komitemizce yapılan araştırma sonucu söz konusu  1 ton kömürün nakliye  bedeli  (yükleme-boşaltma dahil)29,50-TL(KDV hariç) olarak  belirlenmiş olup ilgili Vakıf Başkanlığına bildirilmesine.01.09.2014/18

KARAR:3
         
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.01.09.2014/18

KARAR:4
         
Dilek ve temenniler dinlendi.01.09.2014/18

Haber Tarihi : 3/9/2014
Paylaş