Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 12/09/2014 tarih, 17406 sayılı yazısında 10/08/2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 28021 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında adi ortaklara Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi verilmemesi konusunda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı uygulamasının yeniden gözden geçirilmesi ve yeknesak bir uygulamaya geçilmesi için konunun anılan Bakanlık tarafından yeniden değerlendirilmesi sağlanmış, ilgili yazı ekte bilgilerinize sunar gereğini arz ederiz. 

Saygılarımızla,

Uğur TIN 
Genel Sekreter


Konuyla ilgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.
Haber Tarihi : 17/9/2014
Paylaş