KARAR:1
                 
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen, Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu, Sakarya Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Vergi Müfettişi Kadir KALYONCU tarafından yapılmakta olan vergi incelenmesine veri teşkil etmek açısından, yazı ekinde perakende satış fiyatları verilen ürünlerin imalatında kullanılan ortalama sunta  lam ve mdf miktarının (fire oranları da dikkate alınarak) m2 olarak belirlenmesi ile ayrıca sektördeki ortalama fire oranlarının ve 2013 ve 2014 yıllarındaki mutfak dolapları için KDV hariç m2 birim fiyatlarını  Odamızdan talep ettiği 01/10/2014 tarih ve ABG-A-1294/187-120 sayılı yazısı görüşüldü.
    
Komite Başkan Yardımcımız İsmet DURAK tarafından konunun araştırılarak kullanılacak ortalama sunta lam ve mdf miktarları ile fira oranları ve mutfak dolaplarının 2013-2014 (K.D.V. hariç) tahmini perakende  m2 birim fiyatlarının adı geçen Müfettişliğe yazılı olarak bildirilmek üzere Genel Sekreterliğe teslim edilmesine.14.10.2014.18
                
KARAR:2
   
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya İş Mahkemesi’nin 2013/1094 Esas sayı  ve 18.09.2014 tarihli yaklaşık 10 yıllık bir tecrübeye sahip mobilya ustasının 2013/Eylül ayı itibariyle alabileceği ortalama  aylık miktarının tespiti hakkındaki yazısı  görüşüldü.
              
Dava  konusu yaklaşık 10 yıllık bir tecrübeye sahip mobilya ustasının 2013/Eylül ayı itibariyle alabileceği ortalama  aylık miktarının belirtilen tarihlerdeki yürürlükteki asgari ücreti veya asgari ücretin %20 fazlası olabileceğinin İş Mahkemesine bildirilmesine.14.10.2014.18
                
KARAR:3
    
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya İş Mahkemesi’nin 2013/1204 Esas sayı  ve 11.09.2014 tarihli yaklaşık 3 yıllık bir kıdeme sahip bir muhasebe  elemanın fesih tarihi itibariyle alabileceği maaş miktarının tespiti hakkındaki yazısı  görüşüldü.
               
Dava  konusu yaklaşık 3 yıllık bir kıdeme sahip bir muhasebe  elemanın fesih tarihi itibariyle alabileceği maaş miktarının  fesih tarihi itibariyle yürürlükteki asgari ücret veya asgari ücretin %20 fazlası olabileceğinin İş Mahkemesine bildirilmesine.14.10.2014.18
               
KARAR:4
               
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.14.10.2014.18
               
KARAR:5
                
Dilek ve temenniler dinlendi.14.10.2014.18
Haber Tarihi : 23/10/2014
Paylaş